Návštevnosť
TOPlist
Co předcházelo založení ReLions a důvod odchodu z Pretorians

Hodně lidí se mě ptá na důvody, proč jsem odešla z Pretorians a kde se berou tyto neustálé spory mezi ReLions a Pretorians.Obyčejně odpovídám, že to Pretoriáni vědí a já taky. V poslední době však vidím, že to nestačí. Díky poslednímu výpadu na hráče mého cechu a na mě (přestože jsem nebyla online a nemohla jsem se bránit) jsem dospěla k rozhodnutí zveřejnit celou historii a pravdu o mém odchodu.

 

   

 

Důvod, proč dodnes Huďo (Sayp) nemá rád vedení Pretorians je zde.

Byla jsem v cechu Pretorians přibližně rok a zažila jsem hodně pěkných chvil. Zároveň jsem též zažila dost sporů s cechy ve žluté říši. Vždy jsem se snažila bránit a obhajovat svůj „domovský cech“, kterému jsem věnovala nemálo sil a volného času.

Byla jsem jedním z původních členů Pretorians, v podstatě od jeho založení. Do cechu nás tehdy přišlo několik nových členů najednou a společně jsme se snažili vybudovat bezvadný cech, v jehož základě byla rovnost členů a svoboda v rozhodování. Pravidla byla stanovena rozumem a fair play chováním všech členů vůči ostatním hráčům na serveru.

Postupně jsme se začali rozrůstat a bylo třeba vytvořit strukturu v domovském cechu. Vznikli tedy generálové. Generálská pozice byla symbolem úcty k vlastnímu cechu, a kdo tuto pozici v cechu měl, byl podstatný důvod předpokládat, že se na tohoto člověka může velitelka spolehnout. Za její nepřítomnosti dokázali generálové vést cech bez jakékoliv chyby. Kolem velitelky se semklo pevné jádro, které udržovalo pozici velitelky a posilovalo ji v rozhodování všech záležitostí cechu.

Tato situace se však obratem změnila v okamžiku, kdy do cechu dorazili noví členové a pozici generála dostali po zhruba čtrnáctidenním působení v cechu. Pozice velitelky začala být oslabována a členové cechu nakonec velitelku přestávali brát jako vedoucí činitel celého uskupení. Pravidla v cechu se najednou začala vykládat v novém světle. Najednou přestali být přijímáni do cechu např. lidé, kteří si nemohli, nebo nechtěli stahovat TSko do počítače, bylo lidem víceméně „resolutně doporučeno“, že buď budou mít postavu v hlavním cechu, v DP cechu, nebo ve vlastním cechu, jinak nebudou bráni jako Pretoriáni a tudíž nefunkčními články cechu, které cech nepotřebuje. Byla stanovena pravidla času účasti ve hře (je-li člen aktivní, nebo ne) a hlídala se jejich aktivita po přijetí do cechu.

Tehdy už však začali odcházet po jednom původní členové cechu.

Posledním krokem původního jádra bylo zachránit původní ideál a znovu posílit pozici velitelky. Byla svolána porada jádra s velitelkou a byly ji předneseny možnosti, jak je ještě možné tento stav zvrátit.

Přikládám zde nyní resoluci původních členů:

Velitelko, po dlouhé diskusi jsme se rozhodli s tebou pohovořit o naší situaci v cechu. Každý z nás ti byl skoro od počátku cechu oporou a podporovali jsme tě i v situacích, kdy se doslova lámal chleba. Nikdo z nás tě nenechal nikdy na holičkách. Současná situace v cechu je tak rozklížená, že dál není možné, aby cech za těchto podmínek fungoval dál a rozvíjel se. Všechny návrhy, které v krátké chvíli podáme, jsou zaměřené na stabilizaci celého cechu a taky na zklidnění ve všech směrech, s upevněním tvé pozice, jako velitelky cechu.

Naše návrhy:

  1. Chtěli bysme, aby Lucka byla zastřešující instancí tohoto všeho - čili pro ni to znamená odlehčení všech tlaků, které jako velitelka cechu musí řešit každodenně. Velitelkou není pro to, aby byla uštvaná a měla vyplazený jazyk na vestě, ale proto, aby dobře řídila cech.
  2. Chtěli bysme, aby byl vytvořený kontrolní orgán generálů (změnu rytířského stavu v cechu) Rytíři by měli na starosti chod celého kolosu cechu a měli by možnost na rytířských poradách změnit, popř. doplňovat pravidla cechu, společně s velitelkou. Generálové by měli na starosti jednotlivé větve cechu (tzn. nováčky, zasvěcené - popř. je možné rozdělení PVP a PVM hráče v cechu).
  3. Chtěli bysme, aby byl Tomek rytířem přes války. No znamená, že by měl pod sebou Matyse.

  4. Chtěli bysme, aby cech fungoval pro lidi - tzn., aby se lidé mohli samostatně rozhodnout, jestli s námi budou na TSku, nebo ne. Tím, že bude nařízeno působení na TSku, případně se bude hulákat na TSku, nebo nadávat v cechovním chatu, se lidi na TSko nepřivedou. Spíš je to odrazuje. Navíc tím přicházíme o dobré lidi, kteří by byli přínosem do cechu. Znovu opakujeme, že ať už jsou stanovená pravidla jakkoliv, vždy je třeba přistupovat k lidem individuálně a dát jim svobodu rozhodnutí.

Pravidla v cechovní kariéře:

  1. Hráč s hodností generál, nebo rytíř, musí mít čistý trestní rejstřík
  2. Hráč s hodností generál, nebo rytíř, musí být stálým členem cechu. Generálem může být jmenován po dvou měsících aktivity po přijetí do cechu, rytířem může být jmenován po čtyřech měsících aktivního působení v cechu.
  3. Rozdělení generálských + rytířských pozic (bylo rozděleno)

Toť vše :)

Smutně však musím podotknout, že z původního návrhu a resoluce byla uskutečněná jen část rytířského stavu – rozšíření rytířů a pozice generálů byla ponechána.

Tehdy již v cechu nevelela velitelka, ale pravomoci byly přesunuty na nižší posty, čili generály a rytíře. Většina původních členů odešla.

Poslední pokus o to, aby se lidem otevřely oči, byl sice nakonec umlácen, ale díky tomu vznikl cech nový, kde je vidět funkčnost původních ideálů. ReLions je v současné době jedním z největších cechů ve žluté říši a zároveň je zabezpečena stabilita, přestože je v cechu v současné době bezmála 60 lidí.

Na posledním místě bych chtěla uvést, jaký byl poslední pokus o otevření očí mého bývalého domovského cechu. Posuďte sami, z které strany byly argumenty a z které případné urážky.

 

 

 


Pokud jste si přečetli celý tento článek, jistě uznáte, že pokud řeknu: „Nesouhlasila jsem s vedením cechu“, bylo namístě ukázat, že jde cech řídit i jinak.

Přihlášení
Jméno

HesloNejste členem?
Klikněte sem
a zaregistrujte se.

Zapomněli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat